Bekanntmachung Leonardus Cornelis Nieuwenbroek || Neue Dokumente

Meine Mutter hat ein bisschen in einer alten Kiste gewühlt und konnte mir die Tage zwei neue Dokumente mitbringen.

Hiermede vervullen wij den droeven plicht U kennis te geven, dat na een kortstondig lijden, in St. Antoniushove te Voorburg, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, tot onze diepe droefheid is overleden, onze geliefde Zoon, Broeder, Zwager en Oom,

Leonardus Cornelis Nieuwenbroek

in den leeftijd van 31 jaar.

Leidschendam, 17 Augustus 1946
St. Willibrordusstraat 16.

Rozenkransbidden: Maandag- en Dinsdagavond 8 uur, St. Willibrordusstr. 16.

De H. Uitvaartdienst zal plaats hebben op Woensdag 21 Aug. a.s., in de Parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Leidschendam, ‘s morgens om 8 uur, waarna de begrafenis van uit de kerk op de R.K. Begraafplaats St. Agatha te Leidschendam.

Leonardus Cornelis Nieuwenbroek

Tags:

Schreiben Sie eine Antwort

Mit der Nutzung dieses Formulars erklärst du dich mit der Speicherung und Verarbeitung deiner Daten durch diese Website einverstanden.