Bekanntmachung Leonardus Cornelis Nieuwenbroek || Neue Dokumente


Meine Mutter hat ein bisschen in einer alten Kiste gew├╝hlt und konnte mir die Tage zwei neue Dokumente mitbringen.

Hiermede vervullen wij den droeven plicht U kennis te geven, dat na een kortstondig lijden, in St. Antoniushove te Voorburg, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, tot onze diepe droefheid is overleden, onze geliefde Zoon, Broeder, Zwager en Oom,

Leonardus Cornelis Nieuwenbroek

in den leeftijd van 31 jaar.

Leidschendam, 17 Augustus 1946
St. Willibrordusstraat 16.

Rozenkransbidden: Maandag- en Dinsdagavond 8 uur, St. Willibrordusstr. 16.

De H. Uitvaartdienst zal plaats hebben op Woensdag 21 Aug. a.s., in de Parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Leidschendam, ‘s morgens om 8 uur, waarna de begrafenis van uit de kerk op de R.K. Begraafplaats St. Agatha te Leidschendam.

Leonardus Cornelis Nieuwenbroek


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht ver├Âffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr dar├╝ber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.