Hier dann die zweite “Errungenschaft” aus der Kiste meiner Mutter!

Ter godruchtige gedachtenis aan
Maria Gerarda van Hagen
echtgenote van

Cornelis Johannes Nieuwenbroek

Geboren 19 april 1890 te Nootdrop, na een kortstondige ziekte, voorzien van de H.H. Sacramenten, overleden te Voorburg 8 augustus 1961 en begraven de 11de d.a.v. op het r.-k. kerkhof “St. Agatha” te Leidschendam.

~~~~

Zij was een lieve vrouw en een goede moeder. Zij von haar vreugde om voor allen zorg te dragen. In eenvoud en in groot Godsvertrouwen heeft zij steeds haar plicht vervuld en in dankbaarheid jegens God haar verheven roeping en heilige taak vervuld.

Dierbare echtgenoot en lieve kinderen, weest daarom niet bedroefd gelijk zij die geen hoop hebben. Ik zal u in de hemel beminnen zoals ik u op aarde heb liefgehad. Blijft eensgezind onder elkander, vertrouwt op uw Vader die in de hemel is. Uw hemelse Moeder zal u en de uwen steeds beschermen tot wij in den hemel elkander zullen wederzien om voor eeuwig allen te samen God ta danken voor alles wat Hij ons geschonken heeft.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
O Maria, toon dat gij mijn moeder zijt.
Zij ruste in vrede, Amen.

Maria Gerarda van Hagen